Monday, August 2, 2021

Lunes, Agosto 2, 2021

Lunes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Mga Bilang 11, 4b-15
Salmo 80, 12-13. 14-15. 16-17

Masigla nating awitan
ang D’yos nating kaligtasan.

Mateo 14, 13-21

« Basahin at Pakinggan »