Sunday, August 1, 2021

Linggo, Agosto 1, 2021

Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Exodo 16, 2-4. 12-15
Salmo 77, 3 at 4bk. 23-24. 25 at 54

Panginoon ang nagbigay
ng pagkaing bumubuhay.

Efeso 4, 17. 20-24
Juan 6, 24-35

« Basahin at Pakinggan »