July 2021

Lunes, Hulyo 12, 2021

Lunes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 1, 8-14. 22
Salmo 123, 1-3. 4-6. 7-8

Sa pangalan ng Maykapal,
tayo ay tinutulungan.

Mateo 10, 34 – 11, 1

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hulyo 11, 2021

Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Amos 7, 12-15
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Pag-ibig mo’y ipakita,
iligtas kami sa dusa.

Efeso 1, 3-14
Marcos 6, 7-13

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hulyo 10, 2021

Sabado ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 49, 29-32; 50, 15-26a
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7

Ang D’yos ang s’yang tumutulong
sa tanang napaaampon.

Mateo 10, 24-33

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hulyo 9, 2021

Biyernes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 46, 1-7. 28-30
Salmo 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40

Nasa D’yos ang kaligtasan
ng mga mat’wid at banal.

Mateo 10, 16-23

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Hulyo 8, 2021

Huwebes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5
Salmo 104, 16-17. 18-19. 20-21

Gunitain nang malugod
ang dakilang gawa ng D’yos.

Mateo 10, 7-15

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Hulyo 7, 2021

Miyerkules ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a
Salmo 32, 2-3. 10-11. 18-19

Poon, pag-asa ka namin,
pag-ibig mo’y aming hiling.

Mateo 10, 1-7

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hulyo 6, 2021

Martes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 32, 22-32
Salmo 16, 1. 2-3. 6-7. 8b at 15

Yamang ako ay matuwid,
ang mukha mo’y mamamasid.

Mateo 9, 32-38

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Hulyo 5, 2021

Lunes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 28, 10-22a
Salmo 90, 1-2. 3-4. 14-15ab

D’yos kong tapat at totoo,
ikaw lang ang pag-asa ko.

Mateo 9, 18-26

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hulyo 4, 2021

Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Ezekiel 2, 2-5
Salmo 122, 1-2a. 2bkd. 3-4

Mata nami’y nakatuon
sa awa ng Panginoon.

2 Corinto 12, 7-10
Marcos 6, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hulyo 3, 2021

Kapistahan ni Apostol Santo Tomas

Efeso 2, 19-22
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan
Mabuting Balitang aral.

Juan 20, 24-29

« Basahin at Pakinggan »