July 2021

Miyerkules, Hulyo 21, 2021

Miyerkules ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 16, 1-5. 9-15
Salmo 77, 18-19. 23-24. 25-26. 27-28

Panginoon ang nagbigay
ng pagkaing bumubuhay.

Mateo 13, 1-9

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hulyo 20, 2021

Martes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 14, 21 – 15, 1
Exodo 15, 8-9. 10 at 12. 17

Poon ay ating awitan
sa kinamtan n’yang tagumpay.

Mateo 12, 46-50

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Hulyo 19, 2021

Lunes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 14, 5-18
Exodo 15, 1-2. 3-4. 5-6.

Poon ay ating awitan
sa kinamtan n’yang tagumpay.

Mateo 12, 38-42

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hulyo 18, 2021

Ikalabing-anim na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Jeremias 23, 1-6
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Efeso 2, 13-18
Marcos 6, 30-34

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hulyo 17, 2021

Sabado ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 12, 37-42
Salmo 135, 1 at 23-24. 10-12. 13-15

Ang pag-ibig ng Maykapal
ay tunay na walang hanggan.

Mateo 12, 14-21

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hulyo 16, 2021

Biyernes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 11, 10-12. 14
Salmo 115, 12-13. 15-16bk. 17-18

Sa Panginoong tumubos
kalis ng inumi’y handog.

Mateo 12, 1-8

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hulyo 16, 2021

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Bundok del Carmen

Zacarias 2, 14-17
Lucas 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

D’yos ay Makapangyarihan,
Banal ang kanyang pangalan.

o kaya
Mahal na Birheng Maria,
Ina ng Anak ng Ama.

Mateo 12, 46-50

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Hulyo 15, 2021

Paggunita kay San Buenaventura, obispo at pantas
Huwebes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 3, 13-20
Salmo 104, 1 at 5. 8-9. 24-25. 26-27

Nasa isip ng Maykapa
ang tipan niya kailanman.

Mateo 11, 28-30

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Hulyo 14, 2021

Miyerkules ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 3, 1-6. 9-12
Salmo 102, 1-2. 3-4. 6-7

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Mateo 11, 25-27

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hulyo 13, 2021

Martes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 2, 1-15a
Salmo 68, 3. 14. 30-31. 33-34

Dumulog tayo sa Diyos
upang mabuhay nang lubos.

Mateo 11, 20-24

« Basahin at Pakinggan »