Saturday, July 31, 2021

Sabado, Hulyo 31, 2021

Paggunita kay San Ignacio ng Loyola

Levitico 25, 1. 8-17
Salmo 67, 2-3. 5. 7-8

Nawa’y magpuri sa iyo
ang lahat ng mga tao.

Mateo 14, 1-12

« Basahin at Pakinggan »