Tuesday, July 27, 2021

Martes, Hulyo 27, 2021

Martes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 33, 7-11; 34, 5b-9. 28
Salmo 102, 6-7. 8-9. 10-11. 12-13

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Mateo 13, 36-43

« Basahin at Pakinggan »