Monday, July 26, 2021

Lunes, Hulyo 26, 2021

Paggunita kina San Joaquin at Santa Ana,
mga magulang ng Mahal na Birheng Maria

Exodo 32, 15-24. 30-34
Salmo 105, 19-20. 21-22. 23

Pasalamat tayo sa D’yos,
kabutihan niya’y lubos.

Mateo 13, 31-25

« Basahin at Pakinggan »