Huwebes, Hulyo 22, 2021

July 22, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Hulyo 22
Santa Maria Magdalena

Naranasan ni Maria Magdalena ang kagalakan ng pagtatagpo nila ni Jesus sa Muling Pagkabuhay nito. Nawa, ang maluwalhating pangyayaring ito ay maghatid ng kahulugan at pagbabago sa buhay natin at ating sabihin:

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Sa pamamagitan ng Muling Pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama.

Ang Simbahan ng Diyos nawa’y magpanibago kay Kristong Muling Nabuhay at ihatid ang kanyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo, manalingin tayo sa Panginoon.

Ang pamayanan ng mga mananampalataya nawa’y magpatotoo sa Muling Pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na pagtalikod sa kasalanan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan nawa’y makatagpo kay Jesus ng lakas at sigla sa pagbangon sa isang buhay ng katapatan sa Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nasisiraan ng loob dahil sa mga waring walang katapusang mga paghihirap nawa’y makatagpo sa Muling Pagkabuhay ng tapang na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap ng higit na mabuting buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga lumisan na sa buhay na ito nawa’y mapatawad sa kanilang mga kasalanan ni Jesus na aming Manunubos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama, tanggapin nawa namin ang Mabuting Balita ng Muling Pagkabuhay ni Kristo at ang aming buhay sa hinaharap sa piling mo. Hinihiling naming ipagkaloob mo na maranasan namin ang bunga ng kanyang Muling Pagkabuhay sa aming sariling buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 19, 2021 at 8:28 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez July 16, 2021 at 10:52 am

PAGNINILAY: Ipinagdiriwang ng buong Simbahan ngayon ang Kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Dati itong Paggunita, ngunit itinaas bilang Kapistahan dahil si Santa Maria Magdalena ay itinuturing na “Apostol ng mga Apostol”. Kilala siya sa Kasulatan na isa sa mga kababaihang malapit kay Hesus at naglingkod sa mga pangangailangan nito at ng mga Apostol. Sinasabi rin na pinalayas ni Kristo ang 7 demonyo mula sa kanya, na maaring nangangahulugang siya ay pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Siya rin ay tumayo sa paanan ng Krus habang minamasdan ang Panginoong nabayubay, at sumama kina Jose ng Arimatea at Nicodemo sa paglilibing sa Panginoon. Narinig natin sa Ebanghelyo ang pagpapakita ng Muling Nabuhay na Panginoon kay Maria Magdalena. Marahil dahil sa kanyang katapatan, paglilingkod, at labis na pagmamahal kay Hesus, tumangis siya nang makita niyang wala na ang katawan ng Panginoon sa libingan. At sa di kalayuan ay nagpakita si Kristo sa kanya, na akala niya noon ay isang hardinero. Subalit nang tawagin ni Kristo ang kanyang pangalan, nakilala ni Maria ang Panginoon at lubos na natuwa. Subalit sinabihan siya ni Hesus na huwag nitong hawakin, bagkus ay ipabalita sa mga Apostol na ang Panginoon ay aakyat sa Diyos Amang nasa langit. Kaya buong kagalakan ibinalita ni Maria Magdalena na nakita niya ang Panginoong muling nabuhay.

Makikita natin sa kwento ni Santa Maria Magdalena ang pagtawag sa kanya upang maging alagad ni Hesus. Ang kanyang pagsisilbi upang paglingkuran ang ministeryo niya at ng mga Apostol ay tanda ng pagsisikap at pagtutulong sa misyon. Ang kanyang kagalakan sa Muling Pagkabuhay ay tanda na dapat nating ibalita ang magandang balita na si Hesus ay palaging buhay. Sa kabila ng mga problema at pagsubok ng ating buhay, na sinisimbolo ng puntod na walang laman, kailangan tayo’y mamuhay sa bagong pag-asang dala ni Hesus para sa atin at ipahayag sa ibang tao ang kanyang presensiya sa bawat isa.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 22, 2021 at 9:28 am

Sa muling pagkabuhay ni Hesus nagpakita sya kat Maria Magdalena, nauna pa kesa sa mga apostol. Sapagkat kinalulugdan nya si Maria Magdalena na dating isang maruming babae na nagbagong buhay, tinalikuran ang masamang gawu at nagsimulang maglingkod kay Hesus, si Hesus na ang ginawa nyang sentri ng kanyang buhay at minahal nya ng husto, gayun din naman ang pgamamahal sa kanya ni Hesus. Nawa ay tularan natin si Maria Magdalena, pinagsisishan ang mga gawing mali, hiningi ng tawad sa Diyos at pinatawad naman sya, nanumbalik sa lumikha at hindi na muli gumawa ng kasalanan at nagkaroon ng magandang relasyon sa Diyos. Si Maria Magdalena ay pinaniniwaaang bayarang babae o nakikiapid. Kung ano ka man nagyon kaptid ay hindi pa huli ang lahat, magsisi, humingi ng kapatawaran, talikuran ang kasamaan at gumawa ng mabuti sa iyong kapwa at tayo ay kalulugdan ng ama nating si Hesukristo.

Reply

Kay Lee July 22, 2021 at 8:13 pm

AlmuSalita Daily Gospel Meditation
July 22, 2021 (Thursday): “I Have Seen the Lord!”

Scripture: John 20:1-18
#AlmuSalita #CoveredByTears

“Sabi ng Ebanghelyo:
And as you said this,
she turned around and saw Jesus
standing there but she did not
recognized him. Jesus said to her,
‘Woman, why are you weeping?
Who are you looking for?’
She thought it was the gardener
and answered him, ‘Sir, if you
have taken him away, tell me
where you have put him and I will go
and take him away.’

Dahil iyak siya nang iyak,
hindi niya nakikita nang malinaw
ang Panginoong nabuhay na kausap niya.
Kumbinsidong-kumbinsido siya na
ninakaw ang bangkay ni Hesus.

Iyon po ang nangyayari
kapag tayo ay masyadong
tutok sa ating kalungkutan.
Minsan ang luha mismo ang
nakakapag-blur sa ating mga mata.

Kapag umiiyak ka, hindi mo kayang
magbasa dahil parang nagbi-blur
ang mata dahil sa luha. At minsan,
dahil sa luha na iyan, dahil sa
kalungkutan, hindi lang mata ang
nagbi-blur, pati ang isip at puso.
Kaya naman si Maria at nainterpret
na ninakaw at tinago ang bangkay
ni Hesus.

Ang luha ay hindi na nagbigay
sa kaniya ng kakayahan na makita
si Hesus na buhay na buhay. Siya mismo
ang kausap niya.

And so, minsan kapag
ikaw ay nasa gitna ng
matinding kalungkutan,
huwag kang magpasya.
Huwag kang magdesisyon.
Huwag kang maging kumbinsido
sa nararamdaman mo dahil many times,
sa kalungkutan ay hindi malinaw
ang mata at puso.

You can make big mistakes
kapag nagdesisyon ka sa panahon
ng matinding kalungkutan.

Tulad ni Mary,
magkaroon ka ng kaunting tiyaga
at maghintay; makikita mo ang Panginoon
na nagpakita na lahat ng akala mo
ay maling akala. All of a sudden,
ang bangkay ay hindi ninakaw
o tinago. Ang bangkay ay hindi
na bangkay dahil si Hesus ay muling
nabuhay.

The whole story changes
at ang luha ni Maria Magdalena
ay naging luha ng kagalakan.”

– Fr. Luciano Felloni

Pray:
“Lord Jesus, may I never fail
to recognize your voice nor lose sight
of your presence as you open the Scriptures
for me and speak your life-giving word.”

Amen.

Read! Reflect! Pray! Tag! Share!
Let’s all be cybermissionaries using social media!
Let’s make the Word of God viral!

God bless.

Reply

Guendolyn Chiong July 22, 2021 at 10:09 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: