Wednesday, July 21, 2021

Miyerkules, Hulyo 21, 2021

Miyerkules ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 16, 1-5. 9-15
Salmo 77, 18-19. 23-24. 25-26. 27-28

Panginoon ang nagbigay
ng pagkaing bumubuhay.

Mateo 13, 1-9

« Basahin at Pakinggan »