June 2021

Huwebes, Hunyo 10, 2021

Huwebes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Corinto 3, 15 – 4, 1. 3-6
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Sa ati’y mananatili
paglingap ng Poon lagi.

Mateo 5, 20-26

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Hunyo 9, 2021

Miyerkules ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 3, 4-11
Salmo 98, 5. 6. 7. 8. 9

D’yos na Makapangyarihan,
ikaw ay tunay na banal.

Mateo 5, 17-19

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hunyo 8, 2021

Martes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 1, 18-22
Salmo 118, 129. 130. 131. 132. 133. 135

Tumanglaw ka sa lingkod mo
at pagpalain mo ako.

Mateo 5, 13-16

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Hunyo 7, 2021

Lunes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 1, 1-7
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Mateo 5, 1-12.

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hunyo 6, 2021

Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon (B)

Exodo 24, 3-8
Salmo 115, 12-13. 15 at 16bk. 17-18

Sa Panginoong tumubos
kalis ng inumi’y handog.

Hebreo 9, 11-15
Marcos 14, 12-16. 22-26

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hunyo 5, 2021

Paggunita kay San Bonifacio, Obispo at Martir

Tobit 12, 1. 5-15. 20
Tobit 13, 2. 6. 7. 8

Ang Diyos na walang hangga’y
atin ngayong papurihan.

Marcos 12, 38-44

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hunyo 4, 2021

Biyernes ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Tobit 11, 5-17
Salmo 145, 2abk. 7. 8-9a. 9bk-10

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

Marcos 12, 35-37

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Hunyo 3, 2021

Paggunita kina San Carlos Luwanga
at mga kasama, mga martir

Tobit 6, 10-11; 7, 1. 8b-17; 8, 4-9a
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Marcos 12, 28b-34

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Hunyo 2, 2021

Miyerkules ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Tobit 3, 1-11a. 16-17a
Salmo 24, 2-4a. 4b-5ab. 6-7bk. 8-9

Sa ‘yo ako’y tumatawag,
Poong D’yos na nagliligtas.

Marcos 12, 18-27

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hunyo 1, 2021

Paggunita kay San Justino, Martir

Tobit 2, 9-14
Salmo 111, 1-2. 7bk-8.9

Sa Poong D’yos nasasalig
ang puso ng taong mat’wid.

Marcos 12, 13-17

« Basahin at Pakinggan »