June 2021

Linggo, Hunyo 20, 2021

Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Job 38, 1. 8-11
Salmo 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31

Panginoo’y papurihan
sa pag-ibig n’ya kailanman.

2 Corinto 5, 14-17
Marcos 4, 35-41

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hunyo 19, 2021

Sabado ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 12, 1-10
Salmo 33, 8-9. 10-11. 12-13

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Mateo 6, 24-34

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hunyo 18, 2021

Biyernes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 11, 18. 21b-30
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7

Mat’wid ay tinutulungan
sa lahat ng kagipitan.

Mateo 6, 19-23

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Hunyo 17, 2021

Huwebes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 11, 1-11
Salmo 110, 1-2. 3-4. 7-8

Poon, ang gawa mo’y ganap,
maaasahan at tapat.

Mateo 6, 7-15

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Hunyo 16, 2021

Miyerkules ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 9, 6-11
Salmo 111, 1-2. 3-4. 9

Mapalad s’ya na may takot
sa Diyos na magandang-loob.

Mateo 6, 1-6. 16-18

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hunyo 15, 2021

Martes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 8, 1-9
Salmo 145, 2. 5-6. 7. 8-9a.

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.
.

Mateo 5, 43-48

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Hunyo 14, 2021

Lunes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 6, 1-10
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Ang D’yos na rin ang naghayag
ng handog n’yang pagliligtas.

Mateo 5, 38-42

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hunyo 13, 2021

Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Ezekiel 17, 22-24
Salmo 91, 2-3. 13-14. 15-16

Totoong kalugud-lugod
ang magpasalamat sa D’yos.

2 Corinto 5, 6-10
Marcos 4, 26-34

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hunyo 12, 2021

Kalinis-linisang Puso ng Birheng Maria

2 Corinto 5, 14-21
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Lucas 2, 41-51

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hunyo 11, 2021

Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus (B)

Oseas 11, 1. 3-4. 8k-9
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

May galak tayong sumalok
sa batis ng Manunubos.

Efeso 3, 8-12. 14-19
Juan 19, 31-37

« Basahin at Pakinggan »