Saturday, June 26, 2021

Sabado, Hunyo 26, 2021

Sabado ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 18, 1-15
Lucas 1, 46-47. 48-49. 50 at 53. 54-55

Tinupad ng Panginoon
ang pangako niya noon.

Mateo 8, 5-17

« Basahin at Pakinggan »