Tuesday, June 22, 2021

Martes, Hunyo 22, 2021

Martes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 13, 2. 5-18
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino ba ang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

Mateo 7, 6. 12-14

« Basahin at Pakinggan »