Tuesday, June 8, 2021

Martes, Hunyo 8, 2021

Paggunita kay San Antonio de Padua, pari at pantas ng Simbahan
Martes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 1, 18-22
Salmo 118, 129. 130. 131. 132. 133. 135

Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.

Mateo 5, 13-16

Basahin at pakinggan →