Monday, June 7, 2021

Lunes, Hunyo 7, 2021

Lunes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 1, 1-7
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Mateo 5, 1-12.

« Basahin at Pakinggan »