Thursday, June 3, 2021

Huwebes, Hunyo 3, 2021

Paggunita kina San Carlos Luwanga
at mga kasama, mga martir

Tobit 6, 10-11; 7, 1. 8b-17; 8, 4-9a
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Marcos 12, 28b-34

« Basahin at Pakinggan »