Tuesday, June 1, 2021

Martes, Hunyo 1, 2021

Paggunita kay San Justino, Martir

Tobit 2, 9-14
Salmo 111, 1-2. 7bk-8.9

Sa Poong D’yos nasasalig
ang puso ng taong mat’wid.

Marcos 12, 13-17

« Basahin at Pakinggan »