Biyernes, Mayo 14, 2021

May 14, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Mayo 14
San Matias, Apostol

Pinili ng Diyos si Matias upang maging isang Apostol, isang saksi sa Muling Pagkabuhay. Idalangin natin na matupad ang kalooban ng Ama sa mundo, sa lahat ng lugar at lahat ng gawain.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Palakasin mo kami, O Panginoon.

Ang Santo Papa at mga obispo nawa’y patnubayan ng Espiritu ng karunungan lalo na sa kanilang paglilingkod bilang mga pastol ng Simbahan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maykapangyarihan nawa’y maging masigasig sa pagtupad ng kanilang pangakong tutulong sa pagliligtas ng mga kaluluwa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang bokasyon ng papapari at pagiging relihiyoso sa ating pamayanan at pamilya nawa’y dumami, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos nawa’y magkaroon ng tunay na diwa ni Jesus na nakipamuhay sa ating upang maglingkod at hindi ang paglingkuran, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumaong tapat sa Panginoon nawa’y makita ang pagliligtas ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyos naming makapangyarihan, pinili kami ng iyong Anak at nagbunga ito sa aming mga buhay. Ipagkaloob mo ang mga kahilingang inilalapit namin sa tulong ni San Matias sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 13, 2019 at 1:19 pm

Pagninilay: Ngayong araw ay ipinagdiriwang natin ang Kapistahan ni Apostol San Matias. Narinig natin sa Unang Pagbasa kung paano siya pinili na mapabilang sa kasamahan ng mga Apostol. Matatandaan natin noong si Hesus ay nasa bingit ng kanyang Pagpapakasakit, ipinagkanulo siya ni Hudas Escariote sa halaga ng 30 salapi. Subalit natuntunan ni Hudas na mali niyang pinagtaksilan ang Panginoon, kaya ibinalik niya ang mga salapi sa Sanhedrin, subalit nagpakamatay. Kaya matapos umakyat sa langit si Hesus, nagtipon sila sa Senakulo habang nananalangin sa pagdating ng Espiritu Santo sa araw ng Pentekostes. At narinig natin kung paano pinasya ni San Pedro na pumili sila ng magiging kasama nila sa samahan. Kaya 2 kandidato ang ipinakilala sa kanila, at sila’y nanalangin upang ihiling ng karunungan ng Diyos at gabay mula sa Espiritu Santo. At dito’y pinili nila si Matias na maging kabilang sa 12 Apostol. Ayon sa tradisyon, si San Matias ay nangaral hanggang sa Dagat Caspian, at dito’y natuto niya ang pag-iiwas sa mga tukso ng laman. Siya rin ay nangaral sa mga mabagsik na tao, ngunit siya’y binigyan ng maltrato mula sa kanila, at saka siya’y pinatay sa Colchis. Si San Matias ay isa sa mga naging saksi ng pananampalatayang pinangangalagaan ngayon ng Simbahan. At narinig natin sa Ebanghelyo na ang mga Apostol ay hinirang ni Kristo upang mamunga nang masagana. Kaya sa kabila ng paghihirap at krisis sa ating buhay lalung-lalo sa ating pananampalataya, patuloy pa rin lumalago ang Panginoon sapagkat kapiling niya tayo kahit sa mga oras ng pagkabigo at pagkatagumpay. At natutunton natin na ang ating katatagan ay kinakailangan ipakita sa pagkakaibigan. Sinabi nga ng Panginoon na ang pinakadakilang pag-ibig ay ipinapamalas sa pag-aalay ng buhay ng isang tao para sa kanyang mga kaibigan. Ito ang pagmamhal na walang pagsubali kahit sa mga panahon ng pagsasakripisyo. Kaya ang Halalan kahapon ay maging hamon sa atin mula sa halimbawa ni San Matias na ang mga kandidatong mananalo ay maipamalas nga ang tunay ng pagkakaibigan sa pagiging kapwa-tao sa iba, at hindi lang sa kanilang pansariling interes. At sa ating sariling buhay ay nawa’y maging saksi tayo ng Panginoon sa pagpapahayag ng kanyang Mabuting Balita sa pagpapamalas ng tunay ng pagkakaibigan sa ibang tao upang mamunga tayo ng masagana sa pananampalataya.

Reply

Mark Jefferson Criste April 1, 2021 at 7:30 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez May 6, 2021 at 10:33 am

PAGNINILAY: Ngayong araw ay ipinagdiriwang natin ang Kapistahan ni Apostol San Matias. Narinig natin sa Unang Pagbasa kung paano siya pinili na mapabilang sa kasamahan ng mga Apostol. Matatandaan natin noong si Hesus ay nasa bingit ng kanyang Pagpapakasakit, ipinagkanulo siya ni Hudas Escariote sa halaga ng 30 salapi. Subalit natuntunan ni Hudas na mali niyang pinagtaksilan ang Panginoon, kaya ibinalik niya ang mga salapi sa Sanhedrin, subalit nagpakamatay. Kaya matapos umakyat sa langit si Hesus, nagtipon sila sa Senakulo habang nananalangin sa pagdating ng Espiritu Santo sa araw ng Pentekostes. At narinig natin kung paano pinasya ni San Pedro na pumili sila ng magiging kasama nila sa samahan. Kaya 2 kandidato ang ipinakilala sa kanila, at sila’y nanalangin upang ihiling ng karunungan ng Diyos at gabay mula sa Espiritu Santo. At dito’y pinili nila si Matias na maging kabilang sa 12 Apostol. Ayon sa tradisyon, si San Matias ay nangaral hanggang sa Dagat Caspian, at dito’y natuto niya ang pag-iiwas sa mga tukso ng laman. Siya rin ay nangaral sa mga mabagsik na tao, ngunit siya’y binigyan ng maltrato mula sa kanila, at saka siya’y pinatay sa Colchis. Si San Matias ay isa sa mga naging saksi ng pananampalatayang pinangangalagaan ngayon ng Simbahan.

At narinig natin sa Ebanghelyo na ang mga Apostol ay hinirang ni Kristo upang mamunga nang masagana. Kaya sa kabila ng paghihirap at krisis sa ating buhay lalung-lalo sa ating pananampalataya, patuloy pa rin lumalago ang Panginoon sapagkat kapiling niya tayo kahit sa mga oras ng pagkabigo at pagkatagumpay. At natutunton natin na ang ating katatagan ay kinakailangan ipakita sa pagkakaibigan. Sinabi nga ng Panginoon na ang pinakadakilang pag-ibig ay ipinapamalas sa pag-aalay ng buhay ng isang tao para sa kanyang mga kaibigan. Ito ang pagmamhal na walang pagsubali kahit sa mga panahon ng pagsasakripisyo. Sa ating sariling buhay ay nawa’y maging saksi tayo ng Panginoon sa pagpapahayag ng kanyang Mabuting Balita sa pagpapamalas ng tunay ng pagkakaibigan sa ibang tao upang mamunga tayo ng masagana sa pananampalataya.

Reply

Ma. Luisa L. Belardo May 14, 2021 at 5:15 am

Salamat sa Diyos

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 14, 2021 at 9:29 am

Ang ebanghelyo ngayon ay talaga nmang mabuting balita para sating lahat. Basic, very simple, para ka lang isang empleyado na minamahal ng may ari ng kumpanya, ang gusto lang mg boss ay sundin mo ang rules nya at humiling ka at ibibigay sayo. Hindi ba napakaganda?

Wag nating sayangin ang maikling panahon natin dito sa lupa sa pakikipag-away, pagka inis sa kapwa, hindi pagpapatawad ng kapatid, paninirang puri, inggit at iba pang hindi nagpapakita ng pag-ibig sa kapwa. Pag aralin nating mahalin ang ating kapwa, umpisahan mo ito sa loob ng bahay mo, sa kapitbahay, sa katrabaho at sa huli ay sa mga estranghero na nakakasalamuha mo na nangangailanagn ng pag ibig mo. Makakadama ka ng tunay na kaligayahan at sasay ang buhay araw araw. At may premyo pa!!! Dahil mismo sinabi ni Hesus na ang anuman hingiin nyo sa Ama sa pangalan nya ay ipagkakaloob nya sa inyo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: