Sunday, May 2, 2021

Linggo, Mayo 2, 2021

Ikalimang Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (B)

Mga Gawa 9, 26-31
Salmo 21, 26b-27. 28 at 30. 31-32

Pupurihin kita, Poon,
ngayong kami’y natitipon.

1 Juan 3, 18-24
Juan 15, 1-8

« Basahin at Pakinggan »