Tuesday, February 2, 2021

Martes, Pebrero 2, 2021

Kapistahan ng Pagdadala kay Hesus na Panginoon sa Templo

Malakias 3, 1-4
Salmo 23, 7. 8. 9. 10

D’yos na makapangyariha’y dakilang hari kailanman.

Hebreo 2, 14-18
Lucas 2, 22-40 o kaya 2, 22-32

« Basahin at Pakinggan »