Saturday, January 30, 2021

Sabado, Enero 30, 2021

Sabado ng Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 11, 1-2. 8-19
Lucas 1, 69-70. 71-72. 73-75

Poong Diyos ay purihin, nilingap n’ya ang Israel.

Marcos 4, 35-41

« Basahin at Pakinggan »