Tuesday, January 12, 2021

Martes, Enero 12, 2021

Martes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 2, 5-12
Salmo 8, 2a at 5. 6-7. 8-9

Pinamahala sa Anak ang ginawa niyang lahat.

Marcos 1, 21b-28

« Basahin at Pakinggan »