Sunday, January 10, 2021

Linggo, Enero 10, 2021

Pagbibinyag sa Panginoon (B)

Isaias 55, 1-11
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

May galak tayong sumalok sa batis ng Manunubos.

1 Juan 5, 1-9
Marcos 1, 7-11

« Basahin at Pakinggan »