Saturday, January 2, 2021

Sabado, Enero 2, 2021

Paggunita kina Dakilang San Basilio at San Gregorio Nasianseno, mga Obispo at Pantas ng Simbahan
Ika-2 ng Enero

1 Juan 2, 22-28
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Juan 1, 19-28

« Basahin at Pakinggan »