Saturday, December 12, 2020

Sabado, Disyembre 12, 2020

Paggunita sa Mahal na Birhen ng Guadalupe

Zacarias 2, 14-17 o kaya Pahayag 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab
Judith 13, 18bkde. 19

Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan.

Lucas 1, 26-38 o kaya Lucas 1, 39-47

« Basahin at Pakinggan »