Huwebes, Oktubre 22, 2020

October 22, 2020

Play

Huwebes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Efeso 3, 14-21
Salmo 32, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19

Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos.

Lucas 12, 49-53


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Twenty-ninth Week in Ordinary Time (II) (Green)
or mass of St. John Paul II, Pope (White)

UNANG PAGBASA
Efeso 3, 14-21

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, ako’y naninikluhod sa Ama, na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, na palakasin niya ang inyong buhay espirituwal sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Nawa’y manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang, kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At nawa’y makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos.

Sa Diyos na makagagawa nang higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin – sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng simbahan at ni Kristo Hesus magpakailanman! Amen.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19

Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos.

Lahat ng matuwid dapat na magsaya
dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila;
Kayong masunuri’y magpuri sa kanya!
Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan,
tugtugin ang alpa’t awit ay saliwan.

Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos.

Panginoo’y tapat sa kanyang salita,
at maaasahan ang kanyang ginawa.
Minamahal niya ang gawang matapat,
ang pag-ibig niya sa mundo’y laganap.

Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos.

Ngunit ang mga panukala ng Diyos,
ay mamamalagi’t walang pagkatapos.
Mapalad ang bansang Panginoo’y Diyos,
mapalad ang bayang kanyang ibinukod.

Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos.

Ang may takot sa Diyos, at nagtitiwala
sa kanyang pag-ibig, ay kinakalinga.
Hindi babayaang sila ay mamatay,
kahit magtaggutom sila’y binubuhay.

Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos.

ALELUYA
Filipos 3, 8-9

Aleluya! Aleluya!
Tana’y aking tatalikdan
upang si Kristo’y makamtan
bilang tanging pakinabang.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 12, 49-53

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa – at sana’y napagningas na ito! May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hangga’t hindi natutupad ito! Akala ba ninyo’y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo: hindi kapayapaan kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ang limang katao sa isang sambahayan ay mababahagi: tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo.
Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki,
Ang ina at ang anak na babae,
At gayun din ang biyenang babae, at manugang na babae.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 11 comments… read them below or add one }

Tee-Gee October 20, 2016 at 12:48 pm

AMEN!
Reflection:
To simply wake everyday allows us to understand the depth of God’s mercy—He gives us infinite chances to change the way we live. We face daily decisions between a full life that overflows with His promises and a half life that is characterized by a refusal to receive such blessing.
God created challenges, not to defeat us, but to MOLD us.

Reply

Reynald Perez October 24, 2018 at 4:59 pm

Pagninilay: Ang Ebanghelyo ay isa sa mga kontrobersyal na pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Unang sinabi ni Hesus na naparito siya upang ipadala ang apoy ng lupa at ito’y magnangis na. Ang nais niyang ipahiwatig na ang apoy ay sumusimbolo sa pag-aalab na dala ng Espiritu Santo. Ito ang magpapaningning sa tao tungo sa liwanag ni Kristo. Kaya ang binyag na ninanais ni Hesus ay nagmumula sa Espiritung iyon. Minsan nga sinabi ni Santa Catalina ng Siena: “Be who God wants you to be, and you will set the world on fire.” Tayong mga Kristiyano ay inaanayayahang maging apoy hindi lang panariwain ang init ng pag-ibig ng Diyos, kundi pati na rin ipagdala ang kanyang liwanag sa lahat, lalung-lalo ang mga nasa kadiliman dulot ng kasalanan. Ikalawang pahayag ni Hesus ay hindi siya naparito upang magbigay ng kapayapaan, kundi ang pagkbaha-bahagi. Sinasabi rin dito sa Ebanghelyo ang hidwaan ng dalawa laban sa tatlo, ama laban sa anak na lalaki, ina laban sa anak na babae, at biyenan laban sa manugang. Hindi ito nangangahulugang si Hesus ay nagsasaya dahil sa pagkawatak-watak ng mga tao, kundi ito ay nagsisilbing babala sa atin tungkol sa mga pagkakataong hindi tanggap ng ilan ang mga mensahe ng Panginoon. Kahit pinipilit ng mga mananampalataya sa mga hindi naniniwala na ilagay ang pananampalataya sa Panginoon, marami pa rin ang ayaw makinig at minsan umaabot hanggang sa punto ng pagsasalungat. Sa kabuuan, ang gustong ipunto ng Panginoon na sa panahon ng mga ganitong pagsubok sa buhay, ang hindi matitinag ay ang pagmamhal ng Diyos sa ating lahat. Bagamat tayo’y mga tao lamang na may posibilidad na magkasala, patuloy tayong mamahalin ng Panginoon habambuhay upang tayo’y mas lumapit sa kanya. At ganun rin ang ating ituturing sa mga ibang taong nagsuway sa kanya na sana iakay natin sila sa pamamagitan ng pagmamahal tungo sa Panginoon na siyang dala ang apoy ng liwanag.

Reply

Fred Duaso Monares October 25, 2018 at 6:50 am

My Spiritual emptiness always refilled in every day basis through the Love of Awit at Papuri and its reflection. Thanks sa Awit at Papuri by giving us our Daily Bread at kay Bro Reynald Perez sa kanyang magandang pagninilay. God Bless you always.

Reply

Melba G. De Asis October 25, 2018 at 5:49 pm

Nawa’y maging gabay sa aking buhay sa lahat ng oras ang liwanag at init ng apoy na dala mo dito sa lupa. Patawad Panginoon na may pagkakataon na nakakagawa ako ng mga bagay na di naaayon sa iyong mga ipinag-uutos, salamat Lord sa kabila ng mga ito ay andyan ka at ipinadarama mo pa rin ang Iyong pagmamahal at di mo ako pinababayaan sa aking mga pangangailangan. For all these Lord, I praise you and I thank you. Amen

Reply

Mark Jefferson Criste September 9, 2020 at 6:46 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Jhenny October 22, 2020 at 7:29 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Romel U. Briones October 22, 2020 at 8:15 am

Pinupuri ka namin Panginoong HESUKRISTO.

Salamat po ng madami. God bless all of us

Reply

MARY JANE October 22, 2020 at 10:28 am

Salamat Panginoong Hesus. ?

Reply

MARY JANE October 22, 2020 at 10:28 am

Salamat Panginoong Hesus.

Reply

Lee-Ghi October 23, 2020 at 11:33 pm

From Rev. Fr. Luciano Felloni
Almusalita Daily Gospel and Meditation
Thursday (October 22, 2020): “I Came to Cast Fire on Earth”

Scripture: Luke 12:49-53
#Almusalita #Fire

“Sabi ni Hesus,
‘I have come to bring fire upon
the Earth, and how I wish it were
already kindled.’

Napakaganda po ano.
‘Ang dala ko ay apoy.’
Gusto ng Panginoon na talagang
may passion tayo. May apoy tayo.
Mayroon tayong lakas o energy.
Ayaw ng Panginoon na tayo ay lowbatt,
na paandap-andap, na tayo ay nilalamig sa ating
buhay pananampalataya.

Ang dala, gusto,
hinahanap, at inaasahan Niya
ay iyong tayo’y may passion;
iyong tayo’y may apoy sa ating ginagawa.
If you feel that you’re losing your passion,
bring it back. Get it back.

Gumawa ka ulit ng dati mong ginagawa.
But this time, go beyond the feelings.
Kasi sasabihin natin na nawawala iyong gana,
Well, do it na walang gana. At sa paulit-ulit
mo na paggawa, babalik ang iyong passion.

Passion is much deeper than gana.
Passion is much deeper than feelings.
Sa umpisa, ginagawa natin ang isang
bagay dahil ganadong-ganado tayo
at feel na feel natin. There is a time
in our life na kahit saang aspekto –
sa buhay-panalangin, sa buhay mag-asawa,
o sa buhay-pari, iyong feelings ay medyo
nawawala. Medyo lumalamig. Hindi iyong
tulad ng dati. But iyong passion ay deeper
than your feelings.

This is the time to go deeper.
This is the time na uulitin mo
iyong dati mong ginagawa;
na alam mo na may apoy
na naiwan doon sabi ni San Pablo.
‘Fan into flame the gift you have received.’
Ang gift ay ang apoy. But paypayan mo iyong baga
na minsan ay lumalamig at nawawala. Kapag
pinaypayan mo iyan ay babalik ang alab at sigla.

Ganiyan po ang ating pagmamahal
sa Panginoon, pagmamahal sa pamilya,
at pagmamahal sa ating bokasyon.
Minsan lumalamig at umaandap-andap.
The Lord want it passionate,
but a passion beyond feelings;
a passion that is much deeper.

Ibalik mo iyong dati mong ginagawa
para ibalik din ng Panginoon ang apoy
sa puso mo.”

Pray: “Lord Jesus, may the fire of your love consume me and transform my life that I may truly desire nothing more than life with you. Fill me with the power of your Holy Spirit that I may always seek to please you and do your will. Amen!”

Read! Reflect! Pray! Share!
Let’s all be cybermissionaries using social media!
Let’s make the Word of God viral! God bless.

Reply

PATRICK CU October 25, 2020 at 4:21 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: