Huwebes, Oktubre 15, 2020

October 15, 2020

in Tagalog Mass Readings

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon
Huwebes

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo.

Sa ating buhay bilang bahagi ng Bayan ng Diyos, nawa’y magampanan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang maiwasang gawin ang mga bgay na nakikiayon o pagpapakitanto lamang, manalangin tayo sa Panginoon.

Yaong mga pinanghihinaan ng loob dahil sa ating hindi naging magandang ugali at pakikitungo nawa’y manumbalik sa pagsisimba sa pamamagitan ng ating pagbabalik-loob at pagbabagumbuhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa dinaranas nilang mga pagsubok at paghihirap, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao na sa buhay na ito nawa’y tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama, tulungan mo kaming sumamba sa iyo nang may totoong puso upang makalapit kami sa iyo sa espiritu at katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 11 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste September 5, 2020 at 9:05 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez October 14, 2020 at 5:27 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ngayon ay ang magandang pahayag ni San Pablo sa mga taga-Efeso tungkol sa kaligtasan ng Diyos. Ito’y dahil sa Kamatayan sa Krus at Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa kanyang pag-aalay ng buhay sa pagdanak ng Dugo, tayo ay biniyayaan ng pagpapala ng pagpapatawad at gantimpala ng mga grasya ng Ama. Dahil dito, tayong lahat ay magkaroon ng pagkakaisa, kapayapaan, at pagmamahal sa isa’t isa, katulad ng malugod na pagbati ni San Pablo sa mga Kristiyanong komunidad ng Efeso.

Tinapos na ni Hesus ang kanyang panunuligsa sa mga Pariseo at eskriba. Nitong mga nakaraang araw, narinig natin kung paano niyang pinunto ang pagkakamali ng mga grupong iyon, pati na ang kanilang mataas na pagtingin sa sarili at mababang pagtingin sa kanilang kapwang Hudyo. Ngayon ay hindi natuwa si Hesus sa kanilang pagtatayo ng mga alaala ng mga propeta ng Diyos. Ito’y dahil ang kanilang mga ninuno ang pumapatay at nang-uusig sa mga propeta, na tila nga ba’y sang-ayon sila sa ginawa ng mga nakaraang henerasyon nila. Tinuligsa rin ng Panginoon ang mga dalubhasa ng Kautusan sa pag-alis ng susi ng karunungan mula sa kanilang mga tahanan upang pigilan ang sinumang nais pumasok. Kaya noong umalis si Hesus sa kanyang pinagtutuluyan, ang mga relihiyosong grupo ay naghahanap ng butas upang maisahan nila ang Panginoon.

Makikita natin kung ano klaseng pag-uugali mayroon ang mga kaaway ni Hesus na kabilang pa sa relihiyosong sektor ng kanilang lipunan. Ang mga ganyang klaseng pag-uugali ay nagpapakita ng pagkukunwari. Ang pagkukunwari o hipokrisiya ay nagmumukhang mabait ang ilang tao sa labas, ngunit lumalabas na malala ang masamang ugali sa loob. Kaya ito ang nais bigyang pansin ni Kristo na sana ay iwasan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Tayong lahat ay inaanyayahang mabuhay nang naayon sa kalooban ng Diyos at gawin ang mga bagay na hinding magpapahamak, kundi makabubuti sa ating kapwa.

Reply

Liberty C.Baligod October 15, 2020 at 4:03 am

Salamat sa Diyos!

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Edward C Ramirez October 15, 2020 at 6:46 am

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Jhenny October 15, 2020 at 7:24 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Francisco Azupardo October 15, 2020 at 8:39 am

Salamat sa Diyos! Amen. Aleluya

Reply

Marilyn Ebonite October 15, 2020 at 4:57 pm

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Guendolyn chiong October 15, 2020 at 8:55 pm

Salamat po Panginoong HesuKristo!

Reply

Dong October 16, 2020 at 5:57 am

Salamat panginoong hesus nazareno pinipuri ka namin AMEN

Reply

Celine loveko October 16, 2020 at 12:12 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

PATRICK CU October 24, 2020 at 5:47 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: