Monday, October 12, 2020

Lunes, Oktubre 12, 2020

Lunes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Galacia 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5a at 6-7

Ngalan ng D’yos ay idangal ngayon at magpakailanman.

Lucas 11, 29-32

« Basahin at Pakinggan »