September 2020

Huwebes, Setyembre 10, 2020

Huwebes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 8, 1b-7. 11-13
Salmo 138, 1-3. 13-14ab. 23-24

Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

Lucas 6, 27-38

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Setyembre 9, 2020

Miyerkules ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 7, 25-31
Salmo 44, 11-12. 14-15. 16-17

O kab’yak ng hari namin, ang payo ko’y ulinigin.

Lucas 6, 20-26

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Setyembre 8, 2020

Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria

Mikas 5, 1-4a o kaya Roma 8, 28-30
Salmo 12, 6ab. 6kd

Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa Maykapal.

Mateo 1, 1-16. 18-23 o kaya Mateo 1, 18-23

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Setyembre 7, 2020

Lunes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 5, 1-8
Salmo 5, 5-6. 7. 12

Poon, ako’y pangunahan nang landas mo’y aking sundan.

Lucas 6, 6-11

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Setyembre 6, 2020

Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Ezekiel 33, 7-9
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Roma 13, 8-10
Mateo 18, 15-20

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Setyembre 5, 2020

Sabado ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 4, 6b-15
Salmo 144, 17-18. 19-20. 21

Sa tumatawag sa Poon, ang D’yos ay handang tumulong.

Lucas 6, 1-5

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Setyembre 4, 2020

Biyernes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 4, 1-5
Salmo 36, 3-4. 5-6. 27-28. 39-40

Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Lucas 5, 33-39

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Setyembre 3, 2020

Paggunita sa Dakilang Papa San Gregorio, Pantas ng Simbahan
Huwebes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 3, 18-23
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ang daigdig lahat doon, ang may-ari’y ating Poon.

Lucas 5, 1-11

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Setyembre 2, 2020

Miyerkules ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 3, 1-9
Salmo 32, 12-13. 14-15. 20-21

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Lucas 4, 38-44

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Setyembre 1, 2020

Martes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 2, 10b-16
Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab. 13kd-14

Mat’wid ang Poong dakila sa lahat ng kanyang gawa.

Lucas 4, 31-37

« Basahin at Pakinggan »