September 2020

Linggo, Setyembre 20, 2020

Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Isaias 55, 6-9
Salmo 144, 2-3. 8-9. 17-18

D’yos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao.

Filipos 1, 20k-24. 27a
Mateo 20, 1-16a

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Setyembre 19, 2020

Sabado ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 15, 35-37. 42-49
Salmo 55, 10. 11-12. 13-14

Sa harap mo ay lalakad akong taglay ang liwanag.

Lucas 8, 15

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Setyembre 18, 2020

Biyernes ng Ika-24 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 15, 12-20
Salmo 16, 1. 6-7. 8b at 15

Paggising ko, Poong sinta, sa piling mo’y magsasaya.

Lucas 8, 1-3

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Setyembre 17, 2020

Huwebes ng Ika-24 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 15, 1-11
Salmo 117, 1-2. 16ab-17. 28

Butihing Poo’y purihin pag-ibig n’ya’y walang maliw.

Lucas 7, 36-50

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Setyembre 16, 2020

Miyerkules ng Ika-24 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 12, 31 – 13, 13
Salmo 32, 2-3. 4-5. 12 at 22

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Lucas 7, 31-35

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Setyembre 15, 2020

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria na Nagdadalamhati

1 Corinto 12, 12-14. 27-31a
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Lahat tayo’y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

Juan 19, 25-27 o kaya Lucas 2, 33-35

o kaya:

Mga Pagbasa Para sa Dakilang Kapistahan

Hebreo 5, 7-9
Salmo 30, 2-3a. 3bk-4. 5-6. 15-16. 20

Poong D’yos na maibigin ako ay iyong sagipin.

Juan 19, 25-27 o kaya Lucas 2, 33-35

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Setyembre 14, 2020

Kapistahan ng Pagtatampok sa Krus na Banal

Mga Bilang 21, 4b-9
Salmo 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Filipos 2, 6-11
Juan 3, 13-17

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Setyembre 13, 2020

Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Sirak 27, 33 – 28, 9
Salmo 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Roma 14, 7-9
Mateo 18, 21-35

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Setyembre 12, 2020

Sabado ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 10, 14-22
Salmo 115, 12-13. 17-18

Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.

Lucas 6, 43-49

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Setyembre 11, 2020

Biyernes na Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 9, 16-19. 22b-27
Salmo 83, 3. 4. 5-6. 12

Ang templo mo’y aking mahal, D’yos na Makapangyarihan.

Lucas 6, 39-42

« Basahin at Pakinggan »