Saturday, September 19, 2020

Sabado, Setyembre 19, 2020

Sabado ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 15, 35-37. 42-49
Salmo 55, 10. 11-12. 13-14

Sa harap mo ay lalakad akong taglay ang liwanag.

Lucas 8, 15

« Basahin at Pakinggan »