Tuesday, September 8, 2020

Martes, Setyembre 8, 2020

Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria

Mikas 5, 1-4a o kaya Roma 8, 28-30
Salmo 12, 6ab. 6kd

Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa Maykapal.

Mateo 1, 1-16. 18-23 o kaya Mateo 1, 18-23

« Basahin at Pakinggan »