August 2020

Martes, Agosto 11, 2020

Paggunita kay Santa Clara
Martes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 2, 8 – 3, 4
Salmo 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131

O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa ‘min.

Mateo 18, 1-5. 10. 12-14

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Agosto 10, 2020

Kapistahan ni San Lorenzo, diyakono at martir

2 Corinto 9, 6-10
Salmo 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9

Ang taong tunay na mat’wid ay mahabagi’t mabait.

Juan 12, 24-26

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Agosto 9, 2020

Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

1 Hari 19, 9a. 11-13a
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

Roma 9, 1-5
Mateo 14, 22-33

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Agosto 8, 2020

Paggunita kay Santo Domingo, pari
Sabado ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Habacuc 1, 12 – 2, 4
Salmo 9, 8-9. 10-11. 12-13

Tanang sa ‘yo dumudulog ay tunay na nalulugod.

Mateo 17, 14-20

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Agosto 7, 2020

Biyernes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Nahum 2, 1. 3; 3, 1 – 3. 6-7
Deuteronomio 32, 35kd-36ab. 39abkd. 41

Nasa pasya ng Maykapal ang buhay at kamatayan.

Mateo 16, 24-28

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Agosto 6, 2020

Kapistahan ng Pagliliwanag sa Bagong Anyo ng Panginoon (A)

Daniel 7, 9-10. 13-14
Salmo 96, 1-2. 5-6. 9

Panginoo’y maghahari, lakas n’ya’y mananatili.

2 Pedro 1, 16-19
Mateo 17, 1-9

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Agosto 5, 2020

Miyerkules ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 31, 1-7
Jeremias 31. 10. 11-12ab. 13

Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

Mateo 15, 21-28

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Agosto 4, 2020

Paggunita kay San Juan Maria Vianney
Martes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 30, 1-2. 12-15. 18-22
Salmo 101, 16-18. 19-21. 29 at 22-23

Panginoo’y mahahayag kapag Sion ay natatag.

Mateo 15, 1-2. 10-14

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Agosto 3, 2020

Lunes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 28, 1-17
Salmo 118, 29. 43. 79. 80. 95. 102

Poon, ituro mo sa ‘kin ang utos mo upang sundin.

Mateo 14, 22-36

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Agosto 2, 2020

Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Isaias 55, 1-3
Salmo 144, 8-9. 15-16. 17-18

Pinakakain mong tunay kaming lahat, O Maykapal.

Roma 8, 35. 37-39
Mateo 14, 13-21

« Basahin at Pakinggan »