Friday, August 28, 2020

Biyernes, Agosto 28, 2020

Paggunita kay San Agustin, obispo at pantas ng Simabahan
Biyernes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 1, 17-25
Salmo 32, 1-2. 4-5. 10ab-11

Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos.

Mateo 25, 1-13

« Basahin at Pakinggan »