Tuesday, August 18, 2020

Martes, Agosto 18, 2020

Martes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 28, 1-10
Deuteronomio 32, 26-27ab. 27kd-28. 30. 35kd-36ab

Nasa pasya ng Maykapal ang buhay at kamatayan.

Mateo 19, 23-30

« Basahin at Pakinggan »