Monday, August 3, 2020

Lunes, Agosto 3, 2020

Lunes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 28, 1-17
Salmo 118, 29. 43. 79. 80. 95. 102

Poon, ituro mo sa ‘kin ang utos mo upang sundin.

Mateo 14, 22-36

« Basahin at Pakinggan »