Monday, June 1, 2020

Lunes, Hunyo 1, 2020

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanan

Mga Gawa 1, 12-14
Salmo 87, 1-2. 3. at 5, 6-7.

Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos.

Juan 19, 25-34

Basahin at pakinggan →