Thursday, May 7, 2020

Mga Pagbasa – Huwebes, Mayo 7, 2020

Huwebes sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 13, 13-25
Salmo 88, 2-3. 21-22. 25 at 27

Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.

Juan 13, 16-20

« Basahin at Pakinggan »