Wednesday, April 29, 2020

Mga Pagbasa – Miyerkules, Abril 29, 2020

Paggunita kay Santa Catalina de Siena
Miyerkules sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 8, 1b-8
Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a.

Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

Juan 6, 35-40

« Basahin at Pakinggan »