Mga Pagbasa – Linggo, Marso 29, 2020

March 29, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
(Patnubay sa Misa)

Idulog natin sa Poong Maykapal ang ating mga pangangailangan sa buhay at lalo na ang ating paghahangad sa buhay na walang hanggan. Ang ating sasambitin ay:

Diyos na buhay, dinggin Mo ang Iyong bayan!

Para sa mga namumuno sa Bayang hinirang ng Diyos, upang magabayan nila ang kanilang kawan sa pagtahak sa landas patungo sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ng Ekumenismo at Pag-uusap sa Pananampalataya ay magtulungan silang maayos ang kanilang pagkakawatak-watak at mahanap ang magbubuklod sa pagkakaisang wagas, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang mapahala- gahan nila ang buhay ng tao at maipagtanggol ito sa lahat ng panganib mula sa buhay ng sanggol sa sinapupunan hanggang sa buhay ng nanghihina na dahil sa katandaan, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga taong namimighati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, upang maaliw sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggang dulot ng pagpanaw ni Hesus, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang mapahalagahan natin ang buhay ng lahat ng nakapaligid sa atin at madala sa kanila ang pag- asang may higit na magandang buhay na nag-aabang sa lahat ng sumasampalataya kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon!

Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. (Tumigil sandali.)
Manalangin tayo!

Ama naming nagbibigay ng pag-asa sa buhay na walang katapusan, isugo Mo sa amin ang Iyong Banal na Espiritu upang malabanan namin ang lahat ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa sa harap ng kamatayan. Manatili nawang matibay ang aming pananalig sa Buhay at Muling Pagkabuhay ng lahat, na walang iba kundi ang Iyong Anak na si Hesukristong aming Panginoon!

Amen!

Pages: 1 2


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Nick Cruz March 27, 2017 at 9:21 am

Pinupuri at pinasasalamatan po namin kau PANGINOONG HESUS.

Malaking tulong po etong Tagalog Katolik readings sa akin dito sa Regina, SK.

GOD BLESS US ALL.

Your friend,

Nick Cruz
http://www.rsccleaning.com

Reply

toeodra salvatierra aurellano March 28, 2017 at 10:17 am

napalaling tulong po ang tagalog readings na ito sa amin panginion…. maraming nakaunawa ng kadalian para maliwanagan ang mga salita mo…. pinupuri ka namin at pinasasalamat sa bigay mong karunugan sa amin panginoon… purihin at dakilain ang pangalan mo aming amang paningoon namin.

Biyayaan mo po kami ng kagalagakan sa pang araw araw naming buhay at gawain…. salamat po aming panginoong Jesus…

Teodora Salvatierra Aurellano

Reply

Mariel March 24, 2020 at 10:46 am

Hello po. I hope you’re doing fine. Tanong ko lang po kung ano ang panalangin ng bayan for this readings. Thank you and more power.

Reply

Mariel March 25, 2020 at 9:56 pm

Okay po. Thank you.

Reply

Barbara Silvia L. Manalo March 29, 2020 at 6:18 am

Panginoon at Diyos ko, pinasasalamatan ka namin. Amen

Reply

Dong March 29, 2020 at 10:01 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo nazareno

Reply

Rachel Dela Cruz March 29, 2020 at 10:19 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

PATRICK CU March 30, 2020 at 6:21 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:11 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: