Mga Pagbasa – Sabado, Marso 21, 2020

March 21, 2020

PANALANGIN NG BAYAN

Taglay ang mga pusong nagsisisi at nagpapakumbaba, humaharap tayo ngayon sa Diyos. Tumugon tayo ng tapat at nagpapakaabang panalangin sa mga kahilingang ito.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon.

Ang Simbahan nawa’y maging isang tiyak na kanlungan para sa mga makasalanan at mga itinatakwil ng lipunan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga naglilingkod sa bayan nawa’y magbigay ng higit na malasakit sa mga kababaihan, mga bata, mga ulila, mga matatanda, at mga walang tahanan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga mananampalataya nawa’y magkaroon ng higit na malalim na pananalangin at pagsisisi lalo na sa panahongito ng Kuwaresma, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y maranasan ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo upang mabigyan sila ng pag-asa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y magtamasa ng liwanag, kaligayahan, at kapayapaan sa Langit, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama,
tinutunghayan mo ang aming mga puso at nakikita mo ang aming mga pangangailangan. Ipagkaloob mo, dahil sa iyong habag, ang hinihiling namin sa aming panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon.

Amen.

Pages: 1 2


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Dhez March 16, 2020 at 6:18 am

Iba po ata ung Panalangin ng Bayan para sa 3rd saturday of Lent

Reply

Barbara Silvia L. Manalo March 21, 2020 at 7:17 am

Panginoon at Diyos ko, pinasasalamatan ka namin. Amen

Reply

FRANCISCO AZUPARDO March 21, 2020 at 8:21 am

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Dong March 21, 2020 at 10:53 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo nazareno

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:14 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: