Tuesday, March 3, 2020

Mga Pagbasa – Martes, Marso 3, 2020

Martes sa Unang Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Isaias 55, 10-11
Salmo 33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19

Mat’wid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan.

Mateo 6, 7-15

« Basahin at Pakinggan »