Sunday, March 1, 2020

Mga Pagbasa – Linggo, Marso 1, 2020

Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda (A)

Genesis 2, 7-9; 3, 1-7
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 at 17

Poon, iyong kaawaan kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Roma 5, 12-19
Mateo 4, 1-11

« Basahin at Pakinggan »