Friday, February 28, 2020

Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 28, 2020

Biyernes kasunod ng Miyerkules ng Abo

Isaias 58, 1-9a
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 18-19

D’yos ko, iyong tinatanggap
pakumbaba’t pusong tapat.

Mateo 9, 14-15

Basahin at pakinggan →