Thursday, February 27, 2020

Mga Pagbasa – Huwebes, Pebrero 27, 2020

Huwebes kasunod ng Miyerkules ng Abo

Deuteronomio 30, 15-20
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa
sa Panginoon tuwina.

Lucas 9, 22-25

Basahin at pakinggan →