Wednesday, February 19, 2020

Mga Pagbasa – Miyerkules, Pebrero 19, 2020

Miyerkules ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 1, 19-27
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

Marcos 8, 22-26

« Basahin at Pakinggan »