Friday, January 3, 2020

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 3, 2020

Ika-3 ng Enero

1 Juan 2, 29 – 3, 6
Salmo 97, 1. 3kd-4. 5-6

Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Juan 1, 29-34

« Basahin at Pakinggan »