Mga Pagbasa – Sabado, Disyembre 21, 2019

December 21, 2019

Ika-21 ng Disyembre sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Awit 2, 8-14
Salmo 32, 2-3. 11-12. 20-21

Panginoo’y papurihan ng tapat n’yang sambayanan.

Lucas 1, 39-45

UNANG PAGBASA
Awit 2, 8-14

Pagbasa mula sa aklat ng Awit ni Solomon

Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig,
mga gulod, tinatahak upang ako’y makaniig.
Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa,
mabilis kung kumilos, ang katawan ay masigla.
Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya,
sumisilip sa bintana para ako ay makita.
Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran:
“Sa akin ay sumama ka, halika na, aking mahal.
Lumipas na ang taglamig sa buong lupain
at ang tag-ulan ay natapos na rin.
Bulaklak sa kaparangan tingna’t namumukadkad na,
ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya,
sa bukid, ang mga ibo’y humuhuni, kumakanta.
Yaong mga bungang igos ay hinog nang para-para,
at ang mga punong ubas, sa bulaklak ay hitik na.
Tayo na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka.
Ika’y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan,
halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan,
at nang aking ding marinig ang tinig mong ginintuan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 2-3. 11-12. 20-21

Tugon: Panginoo’y papurihan ng tapat n’yang sambayanan.

Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan,
tugtugin ang alpa’t awit ay saliwan.
Isang bagong awit, awiting malakas,
kasaliw ang tutog ng alpang marilag!

Tugon: Panginoo’y papurihan ng tapat n’yang sambayanan.

Ngunit ang mga panukala ng Diyos,
ay mamamalagi’t walang pagkatapos.
Mapalad ang bansang Panginoo’y Diyos,
mapalad ang bayang kanyang ibinukod.

Tugon: Panginoo’y papurihan ng tapat n’yang sambayanan.

Ang ating pag-asa’y nasa Panginoon;
siya ang sanggalang natin at katulong.
Dahilan sa kanya, kami’y natutuwa,
sa kanyang ngalan ay nagtitiwala.

Tugon: Panginoo’y papurihan ng tapat n’yang sambayanan.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Emman’wel na hari namin
halina’t kami’y sagipin
at utos mo’y tutuparin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 1, 39-45

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Si Maria’y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elisabet. Nang marinig ni Elisabet ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elisabet, at buong galak niyang sinabi, “Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak! Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 11 comments… read them below or add one }

rosalie factolerin December 13, 2016 at 6:44 pm

marami pong salamat!!!

Reply

Arlin D. Mamales December 20, 2018 at 5:54 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Reynald Perez December 20, 2018 at 10:42 am

Pagninilay: Ang Ebanghelyo para sa Ikaanim na pagnonobena para sa Pasko ay tungkol sa Pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria sa kanyang pinsan na si Elisabet, ang asawa ni Zacarias. Matapos marinig ni Maria sa Ebanghelyo kahapon na buntis na ang kanyang pinsan, agad siyang umalis ng Nazaret at pumunta sa kabuluran ng Judea, at ang pangalan ng nayon ay Ein Karem. At makikita sa eksenang ito ang pagbati ng dalawang babae at ang dinadala ni Elisabet na si San Juan Bautista ay nagalak sapagkat nakita niya sa dinadala ni Maria si Hesus na Tagapagligtas. Sa galak na iyon, nagpasalamat si Elisabet at pinagpala si Maria dahil sa pagtupad nito sa kalooban ng Diyos. Ayon sa mga dalubhasa sa Teolohiya, ang Pagdalaw ni Maria kay Elisabet sa Ein Karem ay katulad sa pagmasdan ni Haring David sa Kaban ng Tipan. Katulad ng pagtalon ni Haring David nang makita niya ang kaban, si San Juan Bautista na nasa sinapupunan ni Elisabet ay tumalon sa pagmasdan niya kay Hesukristo sa loob ng sinapupunan ng Birheng Maria. At katulad ng pagpapala ni David sa Diyos na ang kaban ay dumalaw sa kanya, si Elisabet din ay nagpahayag ng pagpapala kay Maria dahil dinalaw siya ng Ina ng Panginoon. Kaya nga ang Mahal na Birheng Maria ay itinuturing na “Kaban ng Bagong Tipan” sapagkat ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay ang katuparan ng Kautusan, ang Bugtong na Anak ng Diyos na si Hesukristo. At makikita natin ang paglalarawan ni San Lucas sa 2 babae na tinanggap ang mensahe ng Panginoong Diyos: ang isa ay gumawa ng kabutihan (Maria), at ang isa ay nagpasalamat (Elisabet). Ngayong darating na Pasko, nawa’y kilalanin natin ang pagdalaw ng Diyos sa ating buhay at katulad nina Birheng Maria at Elisabet, tanggapin natin ang kanyang dakilang kalooban at presensiya nang buong pananampalataya at pasasalamat.

Reply

Lilian M.Saltore December 20, 2018 at 5:31 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Dolly Sun December 21, 2018 at 3:49 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Celine December 21, 2018 at 4:53 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Jerry December 12, 2019 at 11:04 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Jerry December 12, 2019 at 11:05 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen
Salamat sa Diyos

Reply

Arlin D. Mamales December 21, 2019 at 2:20 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

PATRICK CU January 29, 2020 at 6:04 am

Salamat sa Diyos! AMEN!!

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:45 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: