November 2019

Mga Pagbasa – Martes, Nobyembre 19, 2019

Martes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Macabeo 6, 18-31
Salmo 3, 2-3. 4-5. 6-7

Ako’y itinataguyod ng aking Panginoong D’yos.

Lucas 19, 1-10

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Nobyembre 18, 2019

Lunes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Macabeo 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64
Salmo 118, 53. 61. 134. 150. 155. 158

Poon, ako’y lingapin mo; ang utos mo’y susundin ko.

Lucas 18, 35-43

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Nobyembre 17, 2019

Ika-33 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Malakias 3, 19-20a
Salmo 97, 5-6. 7-8. 9a. 9bk

Poong Hukom ay darating, taglay katarungan natin.

2 Tesalonica 3, 7-12
Lucas 32, 5-19

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Nobyembre 16, 2019

Sabado ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Karunungan 18, 14-16; 19, 6-9
Salmo 104, 2-3. 36-37. 42-43

Gunitain nang malugod ang dakilang gawa ng D’yos.

Lucas 18, 1-8

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Nobyembre 15, 2019

Biyernes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Karunungan 13, 1-9
Salmo 18, 2-3. 4-5

Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal.

Lucas 17, 26-37

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Nobyembre 14, 2019

Huwebes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Karunungan 7, 22 – 8, 1
Salmo 118, 89. 90. 91. 130. 135. 175

Walang hanggan, Poong Diyos, Salita mong tumutubos.

Lucas 17, 20-25

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Nobyembre 13, 2019

Miyerkules ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Karunungan 6, 1-11
Salmo 81, 3-4. 6-7

Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop.

Lucas 17, 11-19

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Nobyembre 12, 2019

Paggunita kay San Josafat, Obispo at Martir
Martes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Karunungan 2, 23-3, 9
Salmo 33, 2-3. 16-17. 18-19

Palagi kong pupurihin ang Dakilang Poon natin.

Lucas 17, 7-10

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Nobyembre 10, 2019

Ika-32 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

2 Macabeo 7, 1-2. 9-14
Salmo 16, 1. 5-6. 8b at 15

Paggising ko, Poong sinta, sa piling mo’y magsasaya.

2 Tesalonica 2, 16 – 3, 5
Lucas 20, 27-38

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Nobyembre 9, 2019

Kapistahan ng Pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma

Ezekiel 47, 1-2. 8-9. 12
Salmo 45, 2-3. 5-6. 8-9.

Sa bayan ng Dakilang D’yos batis n’ya’y may tuwang dulot.

1 Corinto 3, 9k-11. 16-17
Juan 2, 13-22

« Basahin at Pakinggan »