Wednesday, October 30, 2019

Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 30, 2019

Miyerkules ng Ika-30 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Roma 8, 26-30
Salmo 12, 4-5. 6

Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig.

Lucas 13, 22-30

Basahin at pakinggan →